Welsh/Cymraeg

Welsh in our school
Cymraeg yn ein ysgol
 
Learning Welsh as a second language is an important priority in our school. Mrs Davies is our Welsh co-ordinator and together with Miss Griffiths and Mrs Lewis, a range of activities are provided to support the children and adults in school to speak Welsh throughout the day!
 
Mae dysgu Cymraeg yn flaenoriaeth pwysig i'n hysgol. Mrs Davies yw ein cydlynydd Cymraeg ac wrth gydweithio gyda Mrs Golding a Mrs Lewis, mae amryw o weithgareddau yn cael eu darparu i gefnogi'r plant a'r oedolion wrth siarad Cymraeg yn ystod y dydd!
 
Welsh1                   Welsh3             
 
 
      Welsh4    welsh2  

  

For all pupils

Free school Meals

Please see attached letter

Operation Encompass
Cosheston Church in Wales School

Point Lane

Cosheston

Pembroke Dock

Pembrokeshire SA72 4UN

Telephone 01646 683490

© 2024 Cosheston Church in Wales School

Login