Information from Family Lives

The charity Family Lives (familylives.org.uk) provides emotional support, information, advice and guidance on any aspect of parenting and family life.  Julie Morgan, Deputy Minister for Health and Social Services has awarded funding to Family Lives to extend its helpline service to include support to parents who are more comfortable speaking in Welsh. This announcement compliments the Welsh Government’s “Stay Safe, Stay Positive” (gov.wales/staypositive) campaign in response to the current pandemic.  For more information and support, follow @parentsinwales on Facebook.

 

Mae’r elusen Family Lives (familylives.org.uk) yn darparu cymorth emosiynol, gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar fagu plant a bywyd teuluol.  Mae Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan wedi dyfarnu cyllid i Family Lives er mwyn ymestyn eu llinell gymorth i ddarparu gwasanaeth i rieni sy’n teimlo’n fwy cysurus yn siarad Cymraeg. Mae’r cyhoeddiad hwn yn ategu ymgyrch magu plant ‘Cadw’n Ddiogel, Cadw’n Bositif’ (llyw.cymru/cadwnbositif) Llywodraeth Cymru, mewn ymateb i’r pandemig presennol. Am fwy o wybodaeth a chefnogaeth dilyn @parentsinwales ar Facebook.

 

Family_Lives_06_07_20.png                         Family_Lives_Cymraeg_06_07_20.png


Cosheston Church in Wales School

Point Lane

Cosheston

Pembroke Dock

Pembrokeshire SA72 4UN

Telephone 01646 683490

© 2020 Cosheston Church in Wales School

Login